Сектор “Стомани”

Сектор “Стомани” разполага с две машини за изпитване, с обхват съответно 20KN и 1000 кN. Допълнително са изработени приспособления за изпитване на огъване и огъване и изправяне на армировъчни стомани.

В сектора се определят:

  • граница на провлачване (физическа или условна)
  • якост на опън
  • сила на срязване на заварени съединения
  • относително удължение